Etický kódex a naše hodnoty

Naše hodnoty

1. Pomáhame chlapom stať sa príťažlivejšími a schopnejšími, aby prinášali ženám lepšie zážitky

2. Sústreďujeme sa primárne na osobnosť chlapa, nie na lacné triky a balenie žien

3. Hodnota našich kurzov a produktov je vždy väčšia ako cena

 

Etický kódex

Všeobecné zásady

1. Naše hodnoty sú na prvom mieste. Ak sa v nejakej situácii neviem rozhodnúť, vždy berieme ohľad najprv na hodnoty akozbalit.sk

2. Náš zákazník je náš partner. Staráme sa o to, aby bol vždy spokojný. Ak spokojný nie je, vrátime mu peniaze v rámci garancie.

3. Všetko know-how je duševným vlastníctvom akozbalit.sk a Michala Kopeckého

4. K členom tímu sa správame priateľsky, korektne a čestne.

5. Svoju prácu si vykonávame poctivo a v súlade s našimi hodnotami.

 

Zásady vo vzťahu s klientom

1. Keď niečo nepríde/nefunguje, ihneď po požiadaní vybavíme.

2. Do 24 hodín vyplatíme späť peniaze, pokiaľ bolo požiadané o využitie garancie.

3. Poskytujeme minimálne 30 dňovú garanciu vrátenia peňazí na všetky prémiové kurzy.

4. Vždy odpovedáme na každý email alebo správu.

5. V záujme skvalitnenia služieb vítame od klientov všetky podnety na zlepšenie.